Cambridská skúška ako náhrada maturity

 
 
 

Cambridská skúška ako náhrada maturity

Vedeli ste o tom, že maturitu z anglického jazyka si môžete urobiť aj skôr ako v maturitnom ročníku a dokonca mať o jej zvládnutí medzinárodne platný certifikát?

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. júna 2009, č. 269/2009 Z.z. sú Cambridgeské skúšky od úrovne B1 a certifikáty vydávané spoločnosťou University of Cambridge ESOL Examinations uznávané ako náhrada za maturitnú skúšku z anglického jazyka.

Obsah skúšky FCE/FCE for schools:

Reading / Čítanie s porozumením - 1 hodina
Writing / Písaný prejav – 1 hodina a 20 minút
Use of English / Jazyk v kontexte – 45 minút
Listening / Počúvanie – približne 40 minút
Speaking / Hovorený prejav – 14 minút

Hodnotenie a výsledky:

Potrebujete získať približne 60% z celkového počtu bodov na to, aby ste skúšku úspešne zložili. Ak získate:

80 – 100 bodov, úroveň A, získate certifikát potvrdzujúci úroveň C1
75 - 79 bodov, úroveň B, certifikát potvrdzujúci úroveň B2
60 – 74 bodov, úroveň C, certifikát potvrdzujúci úroveň B2
45 – 59 bodov, úroveň B1, certifikát potvrdzujúci úroveň B1
0 – 44 bodov, tento počet nie je dostatočný